1. عبداله جمشیدی , رضا وکیلی , حسام الدین سیفی , جواد حاجی زاده , بررسی تغییرات بار میکربی شیر خام و عوامل مرتبط با آن از محل دوشش تا ایستگاه جمع آوری شیر در منطقه اسفراین , بهداشت مواد غذائی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۸۱-۸۸
  2. ولی عابدی , غلامرضا رزمی , حسام الدین سیفی , سیدابوالقاسم نقیبی , سعید یغفوری , بررسی آلودگی با تیلریا اکویی و بایزیا کابالی در تک سمی های استان خراسان شمالی , پژوهش های نوین دامپزشکی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۱۱-۱۶
  3. محمد رضا مخبر دزفولی , دامون انصاری , علی حسن پور , محمد قلی نادعلیان , حسام الدین سیفی , صمد لطف الله زاده , رضا راه چمنی , بررسی ارتباط احتمالی بین زخم معده و آریتمی های قلبی در اسب عرب و اسبچه خزر , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۶۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۱۵-۱۱۸
  4. کامران سرداری , حسام الدین سیفی , ارزیابی معاینات درمانگاهی در تشخیص تفریقی لنگش اسب ناشی از دستگاه ناویکولار و یا سایر قسمت های کف دستی و پاشنه سم , دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۶۷-۷۳
  5. مهرداد مهری , حسام الدین سیفی , حبیب سنچولی , مطالعه اثر تجویز خوراکی ویتامین ‏‎C‎‏ بر مقادیر آهن، ‏‎ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC‎‏)، اشباع ترانسفرین و فریتین سرم خون گوساله های نوزاد شیری , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۱, صفحه ۵۸-۶۰
  6. حسام الدین سیفی , مطالعه اثر اسپري پويدون ايواداين در درمان كراتوكنژنكتيويت عفوني گاو , تحقیقات دامپزشکی , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲
  7. مهرداد مهری , حسام الدین سیفی , غلامعلی توانا , علیرضا جاقوری , مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۵۵ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲, صفحه ۳۷-۴۲